Konfiguracja klientów pocztowych

Poniżej znajduje się lista niektórych klientów poczty, które można zsynchronizować z naszymi serwerami.

Kliknij nazwę klienta, aby zobaczyć instrukcje dotyczące konfigurowania go do współpracy z naszymi serwerami pocztowymi.

Jeśli Twojego klienta nie ma na liście poniżej, oznacza to, że jeszcze nie oferujemy instrukcji dotyczących jego konfigurowania. Zalecamy jednak wypróbowanie ogólnych instrukcji dla innych klientów poczty.

Outlook Express

Mozilla Thunderbird

Google Mail