Poczta MyIsp.pl - Konfiguracja autorespondera

Autoresponder służy do wysyłania automatycznych odpowiedzi na wiadomości email przychodzące na skrzynkę pocztową. Ayb ustawić autoresponder dla swojej skrzynki należy się zalogować na stronie https://myisp.pl/mail/ . Po poprawnym zalogowaniu się do swojej skrzynki, wybieramy z menu zlokalizowanego w prawym górnym rogu "Ustawienia".

 

Następnnie należy wybrać ostatnią z prawej strony zakładkę "Autoreposnder".

 

 

Pojawi nam się formularz konfiguracji autorespondera. Aby uaktywnić autoresponder należy zaznaczyć pozycję "Włącz", po uaktywnieniu autoreposndera w polu Temat można wprowadzić własny temat wiadomości , w kolejnych polach należy podać okres, w którym autoresponder ma odpowiadać na przychodzące wiadomośći email. Ostanie największe pole "Treść" przeznaczone jest na treść automatycznej odpowiedzi". Po wprowadzeniu wszystkich danych nie zapomnijmy o zapisaniu naszych zmian przy pomocy klawisza "Zapisz"