Pomoc - paramtery techniczne

 

Poniżej można znaleźć dane i parametry pomocne w konfiguracji usług opartych o Nasz hosting.

Serwery nazw DNS

 • primary dns: ns1.easy-isp.pl (178.32.78.18)
 • secondary dns: ns2.easy-isp.pl (188.165.22.175)

 

Serwery FTP

Połączenie standardowe

 • adres serwera (host): ftp.myisp.pl
 • port: 21

Połączenie szyfrowane

 • adres: ftp.nazwaserwera.nq.pl
 • port dla połączeń SSL/TLS: 21
 • dostępne tryby: FTP over TLS (jawne szyfrowanie)
 • wymagany tryb pasywny (60000:65535)

 

Serwer SVN

 • adres : svn://myisp.pl/webXX_nazwa_repozytorium

    

Serwery poczty

POP3   Połączenie standardowe

 • adres: mail.myisp.pl
 • port: 110

POP3   Połączenie szyfrowane

 • adres: mail.myisp.pl
 • port dla połączeń SSL/TLS: 995

SMTP   Połączenie standardowe

 • adres: mail.myisp.pl
 • port: 25 lub 587 (dla TPSA)
 • autoryzacja SMTP: wymagana

SMTP over TLS (STARTTLS)   Połączenie szyfrowane TLS

 • adres: mail.myisp.pl
 • port dla połączeń TLS: 25 lub 587
 • autoryzacja SMTP: wymagana

SMTP over SSL   Połączenie szyfrowane SSL

 • adres: mail.myisp.pl
 • port dla połączeń SSL: 465
 • autoryzacja SMTP: wymagana

 

Serwery baz danych

 • wersja : MySQL 5.5
 • oprogramowanie phpMyAdmin https://myisp.pl/phpmyadmin
 • adres serwera dla połączeń : mysql.myisp.pl - adresy localhost oraz 127.0.0.1 nie są prawidłowe

 

PHP

 • wersja: PHP 5.3.10