Stabilonośc i bezpieczeństwo serwerów MyIsp.pl - parametry

Poniższe parametry mają na celu zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa utrzymywanych na naszych serwerach usług.

Serwer wirtualny
PLAN1 PLAN3
Parametry bezpieczeństwa i stabliności serwerów MyIsp.pl
Maksymalna liczba równoległych wątków serwera www
20 40 80
Maksymalna liczba przechoywanych plików
700.000 700.000 1.000.000
Maksymalna liczba jednoczesnych, zewnętrznych połączeń do baz danych
3 5 10
Limit pamięci dla procesów PHP
64 MB 128 MB 256 MB
Maksymalny czas wykonywania się skryptu PHP
60 sek.

 

Uwagi do powyższej tabeli

 • Chwilowe przekroczenia powyższych limitów nie mające wpływu na stabiloność pracy serwera nie wpływają na blokade zależnych usług. Dopiero w przypadku znacząceg przekroczenia, któregoś z powyższych limitów może spowodować  wyłączenie luz ograniczenie działanie zależnej usługi serwera.
 • Na maksymalna liczbę plików dotyczy wszystkich plików należącuch do konta hostingowego składają się :
  • plik serwisów www,
  • pliki konta SSH,
  • pliki repozytoriów SVN,
  • pliki logów,
  • pliki poczty e-mail (Każda wiadomość email to osobny plik).